DASK (ZORUNLU DEPREM SİGORTASI) NEDİR?


Zorunlu Deprem Sigrotası, deprem ya da deprem sebebiyle meydana gelen, infilak,yangın, heyelan ve tsunami gibi hasarlardan doğan maddi zararların karşılanması amacıyla Doğal Afetler Sigortaları Kurumu (“DASK”) tarafından yapılan bir sigortadır. Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak geliştirilmiş bir sigorta sistemidir yani DASK sigortası sadece belediye sınırları içerisinde bulunan meskenlere zarar gelmesi durumunu kapsar. Oluşacak maddi zararın,daha önce imzalanan poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar olan tutarı güvence altına alınmaktadır.

DASK yaptırılması gerekli taşınmazlar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir:

• Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
• 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
• Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
• Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

• Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,
• Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar,
• Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de geçerlidir.

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan bina türleri aşağıdaki gibidir;

• Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,
• Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,
• Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
• Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
• Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
• Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,
• Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.”

Teminat Kapsamı

Doğal AfetlerSigorta Kurumu, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.
Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır:

• Temeller
• Ana duvarlar
• Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
• Bahçe duvarları
• İstinat duvarları
• Tavan ve tabanlar
• Merdivenler
• Asansörler
• Sahanlıklar
• Koridorlar
• Çatılar
• Bacalar
• Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

Teminat Kapsamı Dışındaki Durumlar
Zorunlu Deprem Sigortası, binanızdaki deprem ve depremden kaynaklanan maddi hasarları karşılar.
Aşağıdaki durumlarda oluşan zararlarınız teminat kapsamı dışındadır:

• Enkaz kaldırma masrafları
• Kar kaybı
• İş durması
• Kira mahrumiyeti
• Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları
• Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
• Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
• Tüm bedeni zararlar ve vefat
• Manevi tazminat talepleri
• Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar
• Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar

Azami Tazminat Limiti
DASK her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlediği azami bir tutarda teminat sağlar. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 150 Bin TL’dir.

 

DASK Zorunlu Deprem Sigortası için Hızlı Teklif Al »
 


Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırmanız İçin Gerekenler
Zorunlu Deprem Sigortası kendi geleceğimizi garanti altına almamızın yanı sıra, ülkemizin olası bir depremdeki tazmin hizmetlerinin de güvencesidir. Bu nedenle birey olarak hepimizin sosyal sorumluluğu olarak görülmelidir.

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmanız için gerekli bilgi ve belgeler şunlardır:

Sigortalının
• Adı
• Adresi
• Telefonu
• Cep Telefonu
• T.C. Kimlik Numarası
• Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler için)

Sigortalanacak Binanın:
• Açık Adresi
• Tapu Bilgileri
• İnşa Yılı
Yapı Tarzı
• Toplam Kat Sayısı
• Hasar Durumu

Meskenin (Dairenin):
• Brüt Yüzölçümü (m2)
• Kullanım Şekli

Hatırlatmak isteriz ki, Zorunlu Deprem Sigortası tümüyle beyan esasına dayanır.
Yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar, sigortalının sorumluluğundadır.

 

DASK Zorunlu Deprem Sigortası için Hızlı Teklif Al »
 

 
Altunizade Mh. Mahir İz Cd. No:28/3 Üsküdar /İSTANBUL Anasayfa Ürünlerimiz Kurumsal Referanslar S.S.S.

Bize Ulaşın

0216 611 66 11

0533 615 26 26
0216 611 66 11
info@nurersigorta.net

 

Site içerisinde ki tüm yazı ve görsel malzemelerin telif hakları  NURER SİGORTA Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.'ye aittir.