EĞİTİM SİGORTASI NEDİR?


18-70 yaş arasındaki anneler, babalar ya da çocuğun eğitim masraflarını üstlenen diğer şahıslar, Eğitim Sigortası yaptırabilir. 20-60 yaş arasındaki sigortalılar, isterlerse kaza veya hastalık sonucu maluliyet
teminatlarından da faydalanabilirler. Sigortalının yaşı ile sigorta süresinin toplamı, sadece vefat teminatı
seçildiğinde 80'i, vefat ve maluliyet ek teminatı birlikte seçildiğinde ise 65'i geçemez.

Teminat Tutarı
Teminat tutarı, öğrencinin yıllık eğitim masrafı dikkate alınarak, sigorta ettiren tarafından serbestçe belirlenir ve her yıl kalan sigorta süresi ile doğru orantılı olarak azalır.

Örnek olarak, öğrencinin yıllık eğitim masraflarının 3.000 USD olması halinde ilköğretim boyunca sürecek yıllık bir Eğitim Sigortası güvencesi için ilk yılın sigorta teminatı 24.000 USD olarak belirlenir. Bu durumda ikinci sigorta yılında sigorta teminat tutarı 21.000 USD'ye düşer. Bu şekilde sigorta teminatı her yıl eşit tutarda azalarak, kalan eğitim giderine yaklaşık bir tutarda maddi güvence oluşur.

Sigorta Süresi
Sigorta süresi, sigortanın başladığı yıldan itibaren kalan eğitim süresine göre belirlenir. Çocuğunuzun eğitim süresine bağlı olarak en az 5, en fazla 20 yıl arasında bu sigortanın güvencesinden yararlanabilirsiniz.

Sigorta Primi
Ödemeniz gereken sigorta primi seçtiğiniz teminatlara, yaşınıza ve teminat tutarına göre değişir.
Sigorta teminatlarınız ve dolayısıyla sigorta primleriniz dövize endeksli (USD veya Euro) olarak belirlenebilir.
Sigorta primleri ödeme günündeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden YTL'ye çevrilerek ödenir.
Toplam sigorta primi peşin ya da azami 12 taksit olmak üzere sigorta yılı sayısına göre belirlenen eşit aylıktaksitlerle ödenebilir. Örneğin, 10 yıllık bir sigorta için taksit sayısı azami 10, 15 yıllık bir Eğitim Sigortası için taksit sayısı azami 12 olarak belirlenebilir.

Vergi Avantajı

Gelir Vergisi Kanunu'nun 63. ve 89. maddelerine göre kendiniz, eşiniz ve küçük çocuklarınız için ödeyeceğiniz
primleri;

- Ücretliler için, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 5'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını,
- Beyana tabi mükellefler içinse beyan edilen gelirin % 5'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla vergi matrahınızdan düşerek vergi avantajı sağlayabilirsiniz.

Bu şekilde bulunduğunuz vergi dilimine göre değişen oranlarda kazancınız olmaktadır.

 

 

 

Eğitim Sigortası için Hızlı Teklif Al »
 

 
Altunizade Mh. Mahir İz Cd. No:28/3 Üsküdar /İSTANBUL Anasayfa Ürünlerimiz Kurumsal Referanslar S.S.S.

Bize Ulaşın

0216 611 66 11

0533 615 26 26
0216 611 66 11
info@nurersigorta.net

 

Site içerisinde ki tüm yazı ve görsel malzemelerin telif hakları  NURER SİGORTA Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.'ye aittir.