MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI NEDİR?


Meslek mensuplarının , mesleki uygulamaları sırasında oluşacak hataları nedeniyle, tazminat ödemeleri gerektiğinde kullanılmak üzere sigorta şirketleri tarafından sigortalanmalarıdır.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun tasarısında ise “sorumluluk” kısmı Madde 1’de şöyle tanımlanmaktadır. Madde:1-Bu Kanunun amacı, sağlık personelinin koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici standart tıbbi uygulamayı yapmaması, mesleki bilgi ve beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zararlar ile ilgili sorumluluğa ilişkin usul ve esaslar ile bu zararları önleyici ve sağlık hizmetlerini geliştirici mekanizmaları düzenlemektir.

“Sigorta” kısmı ise Madde 32, 33 ve 34’de; “tam sağlık çalışanları yasanın çıktığı tarihten itibaren zorunlu olarak sigortalanacaklardır” şeklinde belirtilmektedir. Ülkemizde hekimlerin hukuki sorumluluğunu belirleyen yasalar şöyle sayılabilir:

1982 Anayasası, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 1519 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 2219 Sayılı Hususi Hastaneler, 6119 Sayılı Adli Tıp, 3153 Sayılı Radyoloji, Radyum ve Elektrikli Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun, 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği yasası, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, Hasta Hakları Yönetmeliği, Klinik Araştırmalar vb.

Görüldüğü gibi sorumlulukları ve yapılmadığında yapılacakları belirleyen sayılamayacak kadar çok yasa vardır ve bu nedenle yeni bir yasa gerekliliği yoktur.

Sorumluluk Sigortaları denilince aklımıza öncelikle, 30 Temmuz 2010 da zorunlu hale getirilen '' Doktor Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortaları'' gelmektedir..Ancak Sorumluluk sigortaları sadece Hekimlere değil pek çok meslek gurubuna yapılabilmektedir.

Sorumluluk sigortalarını detaylı olarak incelemek gerekirse; Zorunlu sorumluluk sigortaları, Mesleki Sorumluluk Sigortaları ve Sorumluluk sigortaları olarak sınıflayabiliriz.

 

 

Mesleki Sorumluluk Sigortası için Hızlı Teklif Al »


Sorumluluk Sigortaları

• Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası
• İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortası
• İşveren Sorumluluk Sigortası
• Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası
• Mesleki Sorumluluk Sigortası
• Zorunlu Sorumluluk Sigortaları
• Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası
• Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası
• Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
• Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Sorumluluk Sigortası
• Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
• Mesleki Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta, oda, birlik, dernek vb. meslek kuruluşlarına üye, aşağıda sayılan meslekleri icra eden kişilerin bu meslekleri icra etmeleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlar.

• Muhasebeci
• Mali Müşavir
• Yeminli Mali Müşavir
• Mühendis
• Mimar
• Doktor
• Avukat

Mesleki Sorumluluk Poliçesi hakkında bilgi almak ya da poliçe yaptırmak için özellikle Mesleki Sorumluluk Sigortalarında  uzmanlaşmış Ümraniye'de hizmet veren bir kurum olan Nurer Sigorta Aracılık Hizmetleri ile irtibata geçmeniz yeterli olacaktır.
 

 

Mesleki Sorumluluk Sigortası için Hızlı Teklif Al »
 

 
Altunizade Mh. Mahir İz Cd. No:28/3 Üsküdar /İSTANBUL Anasayfa Ürünlerimiz Kurumsal Referanslar S.S.S.

Bize Ulaşın

0216 611 66 11

0533 615 26 26
0216 611 66 11
info@nurersigorta.net

 

Site içerisinde ki tüm yazı ve görsel malzemelerin telif hakları  NURER SİGORTA Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.'ye aittir.