Asansör Sorumluluk Sigortası

Yazar: Adminn0 yorum

Asansör Sorumluluk Sigortası Nedir?

Asansör sorumluluk sigortası, sözleşmede belirlenen özelliklere sahip ticari binalardaki ya da konut binalarındaki asansörlerle ilgili kaza meydana gelmesi durumunda, üçüncü kişilerin talep edebileceği belirli limitlere kadar tazminatı ödeyen sigorta çeşididir.

Üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri, asansör sorumluluk sigortası sözleşmesi ile belirlenmiş olup, yazılı teminat limitine kadar sigorta tarafından temin edilir. Sözleşmede yer alan daimi bakımı yapılan markada, tipte, kapasitede, belirlenen kullanış tarzına sahip ve sözleşmedeki adreste gösterilen asansör/asansörlerle ilgili olarak gerçekleşen kazalarda üçüncü kişiler tazminat talebinde bulunabilirler.

Konut sayısının artışıyla artan asansör kazalarını günlük hayatımızda ya da haber mecralarında çokça rastlıyoruz. Hayatımızı daha güvenli hale getiren asansör sigortaları, apartman yöneticileri ya da bina sahipleri tarafından yapılması zorunludur. Asansör sorumluluk sigortası ile kaza sonucu meydana gelen zararlar sigorta tarafından teminat kapsamına göre ödenmektedir. Kaza sonucu meydana gelebilecek vefat neticesinde, ölen veya ölenlerin yakınlarına vefat tazminatı sigorta tarafından karşılanmaktadır. Sakatlanma sonucunda ise sakatlık tazminatını sigorta karşılar.

Bakanlık tarafından, asansör kazalarına karşı önlem mahayetinde hazırlanan çalışma sonucunda sorumluluk sigortası sadece apartman yöneticeleri ya da bina sahipleri tarafından değil, asansörün düzenli bakımını ve tamirini yapan firmalara da zorunlu kılınmıştır.

Asansör sorumluluk sigortasıyla ilgili açılan bir davada mahkeme masrafları ve avukat ücreti sigorta tarafından ödenir. Günlük hayatımızda farkında olmadan defalarca kullandığımız asansörler, sigortalar tarafından daha güvenli ve tedbirli bir hale getirilmektedir.

Teminat Dışı Durumlar:

a) Kasten işlenmiş ya da bilerek sebebiyet verilen kazalar neticesindeki zarar ve ziyan talepleri,

b) Bir sözleşmenin ifasına ya da özel bir anlaşmaya dayanan, sigortalının yasal sorumluluklarını aşan talepler,

c) Sigortalının bir hizmet ya da vekaletle bağlı olduğu kimseler, sigortanın aile üyeleri tarafından gerçekleştirilen talepler. Sigortalının eşi, usul ve sigortalının edindiği evlatlar (sigortalıyı evlat edinenler de dahil), eğer sigortalıyla birlikte yaşıyorlarsa kardeşleri, gelinleri, damatları, sigortalının bakıyor olduğu akrabaları, sigortalının eşinin usul ve füruu (Sigortalının edindiği evlatlar ile sigortalıyı evlat edinenler dahil) ile kardeşleri. Eğer sigortalı bir şahıs değil, bir şirket ise, şirketin gayri mahdur sorumlu ortakları ile bunların yukarıda belirtildiği gibi aile efrası tarafından gerçekteştirilen talepler, sigorta teminatı dışında yer alır.

d) Asansörün taşıma kapasitesinin alışması durumda oluşan kazaların yol açtığı zarar ve ziyan,

e) Yangın, yıldırım, infılak, sel, deprem gibi asansör dışında harici bir nedenin neden olduğu maddi ziyan ve hasarlar,

f) Savaş, savaşa bağlı her türlü olay, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (harp ilan edilmiş olsun olmasın), iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler sebebiyle meydana gelen, bütün ziyan ve hasarlar,

g) Nükleet yakıt kaynaklı, herhangi bir nükleer yakıttan ya da bu yakıtın yanması nedeniyle oluşan nükleer atıklardan ya da bunlardan yayılan iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün ziyan ve hasarlar (bu bentte geçen yanma deyimi, kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım ”fission” olayını kapsayacaktır),

h) Grev ya da lokavt gibi hareketlenmeler sebebiyle meydana gelen ziyan ve hasarlar.

i) Terör eylemleri, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen eylemler ve bu eylemlerin sebep olduğu sabotaj ile bunları engellemek ve etkilerini azaltmak için yetkililerin yapmış olduğu müdahaleler sebebiyle oluşan zararlar.

Asansör Sorumluluk Sigortasının Süresi:

Aksi kararlaştırılmadıkça, sigorta süresi, belirlenen tarihlerde öğlen 12:00’de başlar ve öğlen 12:00’de sona erer.

Benzer yazılar

Leave A Comment