Mesleki Sorumluluk Sigortası

Meslek mensuplarının , mesleki uygulamaları sırasında oluşacak hataları nedeniyle, tazminat ödemeleri gerektiğinde kullanılmak üzere sigorta şirketleri tarafından sigortalanmalarıdır.

  Bizden Teklif Al!

  En uygun mesleki sorumluluk sigortası teklifleri için aşağıdaki formu doldurun.

  Mesleki Sorumluluk Sigortası

  Meslek mensuplarının , mesleki uygulamaları sırasında oluşacak hataları nedeniyle, tazminat ödemeleri gerektiğinde kullanılmak üzere sigorta şirketleri tarafından sigortalanmalarıdır.

  Sigortalı Olmanın Avantajları

  Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun tasarısında ise “sorumluluk” kısmı Madde 1’de şöyle tanımlanmaktadır. Madde:1-Bu Kanunun amacı, sağlık personelinin koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici standart tıbbi uygulamayı yapmaması, mesleki bilgi ve beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zararlar ile ilgili sorumluluğa ilişkin usul ve esaslar ile bu zararları önleyici ve sağlık hizmetlerini geliştirici mekanizmaları düzenlemektir.

  “Sigorta” kısmı ise Madde 32, 33 ve 34’de; “tam sağlık çalışanları yasanın çıktığı tarihten itibaren zorunlu olarak sigortalanacaklardır” şeklinde belirtilmektedir. Ülkemizde hekimlerin hukuki sorumluluğunu belirleyen yasalar şöyle sayılabilir:

  1982 Anayasası, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 1519 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 2219 Sayılı Hususi Hastaneler, 6119 Sayılı Adli Tıp, 3153 Sayılı Radyoloji, Radyum ve Elektrikli Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun, 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği yasası, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, Hasta Hakları Yönetmeliği, Klinik Araştırmalar vb.

  Müşteri Yorumları

  Bizimle çalışan sigortalılarımızın, hakkımızda yaptığı yorumlar.

  Trafik sigortamı da kaskomu da Nurer Sigortada yaptırdım. Fiyatları çok uygundu.

  Sevgi T.

  2013 yılından beri Nurer Sigortayla çalışıyorum. Geçen sene yaşadığım kazada yardımlarını unutamam.

  Remzi O.

  Kaza yaptığınızda her kafadan bir ses çıkıyor. Benim güvendiğim bir yer Nurer Sigorta.

  Mehmet Z.

  Sorumluluk Sigortaları denilince aklımıza öncelikle, 30 Temmuz 2010 da zorunlu hale getirilen ” Doktor Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortaları” gelmektedir..Ancak Sorumluluk sigortaları sadece Hekimlere değil pek çok meslek gurubuna yapılabilmektedir.

  Sorumluluk sigortalarını detaylı olarak incelemek gerekirse; Zorunlu sorumluluk sigortaları, Mesleki Sorumluluk Sigortaları ve Sorumluluk sigortaları olarak sınıflayabiliriz.

  • Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası
  • İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortası
  • İşveren Sorumluluk Sigortası
  • Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası
  • Mesleki Sorumluluk Sigortası
  • Zorunlu Sorumluluk Sigortaları
  • Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası
  • Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası
  • Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
  • Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Sorumluluk Sigortası
  • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
  • Mesleki Sorumluluk Sigortası

  Bu sigorta, oda, birlik, dernek vb. meslek kuruluşlarına üye, aşağıda sayılan meslekleri icra eden kişilerin bu meslekleri icra etmeleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlar.

  • Muhasebeci
  • Mali Müşavir
  • Yeminli Mali Müşavir
  • Mühendis
  • Mimar
  • Doktor
  • Avukat

  Mesleki Sorumluluk Poliçesi hakkında bilgi almak ya da poliçe yaptırmak için özellikle Mesleki Sorumluluk Sigortalarında uzmanlaşmış Ümraniye’de hizmet veren bir kurum olan Nurer Sigorta Aracılık Hizmetleri ile irtibata geçmeniz yeterli olacaktır.

  Size Yardım Etmek İçin Buradayız

  Müşterilerimizin Sigorta ile ilgili soru ve sorunlarına dair her zaman, danışman sigortacı kimliğimiz ile çözümler üretmektir.

  Çaya Bekleriz

  Ofisimize uğrayarak istediğiniz sigorta hakkında bilgi alabilirsiniz:

  Altunizade Mh. Mahir İz Cd. No:28/3 Üsküdar

  Telefonla Arayın

  Her türlü sorunuz için bize telefonla ulaşabilirsiniz:

  Tel: 0216 611 66 11

  E-mail İle Soru Sorun

  Bize email aracılığıyla istediğiniz soruyu sorabilirsiniz:

  Email: info@nurersigorta.net