Deprem Sigortası

Zorunlu Deprem Sigrotası, deprem ya da deprem sebebiyle meydana gelen, infilak,yangın, heyelan ve tsunami gibi hasarlardan doğan maddi zararların karşılanması amacıyla Doğal Afetler Sigortaları Kurumu (“DASK”) tarafından yapılan bir sigortadır.

  Bizden Teklif Al!

  En uygun deprem sigortası teklifleri için aşağıdaki formu doldurun.

  Deprem Sigortası

  Zorunlu Deprem Sigrotası, deprem ya da deprem sebebiyle meydana gelen, infilak,yangın, heyelan ve tsunami gibi hasarlardan doğan maddi zararların karşılanması amacıyla Doğal Afetler Sigortaları Kurumu (“DASK”) tarafından yapılan bir sigortadır.

  DASK Neden Önemli?

  Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak geliştirilmiş bir sigorta sistemidir yani DASK sigortası sadece belediye sınırları içerisinde bulunan meskenlere zarar gelmesi durumunu kapsar. Oluşacak maddi zararın,daha önce imzalanan poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar olan tutarı güvence altına alınmaktadır.

  DASK yaptırılması gerekli taşınmazlar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir:

  • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
  • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
  • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
  • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

  Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

  • Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,
  • Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar,
  • Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de geçerlidir.

  Müşteri Yorumları

  Bizimle çalışan sigortalılarımızın, hakkımızda yaptığı yorumlar.

  Trafik sigortamı da kaskomu da Nurer Sigortada yaptırdım. Fiyatları çok uygundu.

  Sevgi T.

  2013 yılından beri Nurer Sigortayla çalışıyorum. Geçen sene yaşadığım kazada yardımlarını unutamam.

  Remzi O.

  Kaza yaptığınızda her kafadan bir ses çıkıyor. Benim güvendiğim bir yer Nurer Sigorta.

  Mehmet Z.

  • Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,
  • Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,
  • Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
  • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
  • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
  • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,
  • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.”

  Sigorta Kurumu, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

  Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.
  Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır:

  • Temeller
  • Ana duvarlar
  • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
  • Bahçe duvarları
  • İstinat duvarları
  • Tavan ve tabanlar
  • Merdivenler
  • Asansörler
  • Sahanlıklar
  • Koridorlar
  • Çatılar
  • Bacalar
  • Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

  Zorunlu Deprem Sigortası, binanızdaki deprem ve depremden kaynaklanan maddi hasarları karşılar.
  Aşağıdaki durumlarda oluşan zararlarınız teminat kapsamı dışındadır:

  • Enkaz kaldırma masrafları
  • Kar kaybı
  • İş durması
  • Kira mahrumiyeti
  • Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları
  • Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
  • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
  • Tüm bedeni zararlar ve vefat
  • Manevi tazminat talepleri
  • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar
  • Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar

  DASK her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlediği azami bir tutarda teminat sağlar. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 150 Bin TL’dir.

  Zorunlu Deprem Sigortası kendi geleceğimizi garanti altına almamızın yanı sıra, ülkemizin olası bir depremdeki tazmin hizmetlerinin de güvencesidir. Bu nedenle birey olarak hepimizin sosyal sorumluluğu olarak görülmelidir.

  Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmanız için gerekli bilgi ve belgeler şunlardır:

  Sigortalının
  • Adı
  • Adresi
  • Telefonu
  • Cep Telefonu
  • T.C. Kimlik Numarası
  • Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler için)

  Sigortalanacak Binanın:
  • Açık Adresi
  • Tapu Bilgileri
  • İnşa Yılı
  Yapı Tarzı
  • Toplam Kat Sayısı
  • Hasar Durumu

  Meskenin (Dairenin):
  • Brüt Yüzölçümü (m2)
  • Kullanım Şekli

  Hatırlatmak isteriz ki, Zorunlu Deprem Sigortası tümüyle beyan esasına dayanır.
  Yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar, sigortalının sorumluluğundadır.

  Size Yardım Etmek İçin Buradayız

  Müşterilerimizin Sigorta ile ilgili soru ve sorunlarına dair her zaman, danışman sigortacı kimliğimiz ile çözümler üretmektir.

  Çaya Bekleriz

  Ofisimize uğrayarak istediğiniz sigorta hakkında bilgi alabilirsiniz:

  Altunizade Mh. Mahir İz Cd. No:28/3 Üsküdar

  Telefonla Arayın

  Her türlü sorunuz için bize telefonla ulaşabilirsiniz:

  Tel: 0216 611 66 11

  E-mail İle Soru Sorun

  Bize email aracılığıyla istediğiniz soruyu sorabilirsiniz:

  Email: info@nurersigorta.net